Om mottagningen

Om mottagningen


Mottagningen är modernt utrustad med öronmikroskop, videolaryngoskop för undersökning av näsa, svalg samt strupe, stroboskop för stämbandsundersökning, videonystagmoskop för yrselundersökning, dynamisk spirometer för lungfunktionsundersökning samt Nox T3s utrustning för sömnapnéregistrering i hemmet.


Mottagningen använder Region Stockholms journalsystem Take Care och tillämpar sammanhållen journalföring.


Sedan 2021-01-01 råder remisskrav för nybesök enligt beslut av Region Stockholm.

Remiss kan utfärdas av läkare, tandläkare, audionomer, logopeder samt skolhälsovården.


För återbesök dvs. patienter som är kända på mottagningen sedan tidigare behövs ingen remiss.